Trials 2023 Men E1 – Results

Trials 2023 – Men’s Elimination

Cross Table

MEN CATEGORY - ELIMINATION ROUND
S. No.Pair DetailsR-1R-2R-3R-4R-5R-6R-7R-8R-9R-10R-11R-12R-13R-14R-15R-16R-17PENTOTALWinsFinal ScoreFinal Wins
1Sandeep Thakral - Jaggy B Shivdasani11.676.557.2311.671.478.7312.775.616.5515.234.771012.0518.377.959.1418.97168.737.5158.737
2Kaustabh Nandi - Sagnik Roy1011.6713.1213.454.7711.275.048.732.3110.868.3311.276.8817.514.398.3310167.929157.928.5
3Kaustubh Milind Bendre - Sayantan Kushari101018.2112.7717.315.617.231046.5517.319.1411.677.5812.774.7720184.928.5174.928
4Ashok Kumar Goel - Vinay Desai4.513.785.048.3313.127.235.6114.9615.55.916.227.951014.685.6115.2311.27164.947.5154.947
5Raju Tolani - Ajay P Khare10.8614.96105.615.3214.9612.055.0412.779.142.6912.421015.236.5510.8614.68173.1410163.149.5
6Ramaratnam Venkatesh - Arvind Srinivasan9.5612.7712.777.9513.7810.447.9512.0513.125.321012.057.582.57.2313.788.33167.188.5157.188
7Pranab Bardhan - Shibnath De Sarkar9.148.3310.4410.866.2212.774.7711.27167.957.9512.426.881.6311.671017.31165.618.5155.618
8Binod Kumar Shaw - Sanjit Dey10.8615.754.7710.4418.531015.2317.317.2312.427.238.3312.425.321011.670177.5110167.519.5
9Srinivasan Iyengar - Maneesh Bahuguna10.446.2215.236.552.699.145.32106.224.7747.5810.864.776.221.635.04116.683.5106.683
10Bhabesh Saha - Rana Roy15.58.737.9512.056.881014.96107.9512.05164.257.95108.3317.695.32175.617.5165.617
11Animesh Raj - Sapan Desai105.0414.095.915.329.5614.392.6917.6913.455.9118.839.1412.0512.052.312.69161.127.5151.127
12Arun M Bapat - Milind P. Athavale8.3311.279.5614.0914.684.77106.556.8814.0912.778.738.3317.8711.2718.3713.45191.019.5181.019
13Abhijit Chakraborty - Prasun Kumar Mukherjee4.511.75.9114.391015.2314.967.954.57.5811.6710.866.5517.3113.785.321.03163.218.5153.218
14Rajeshwar Tewari - Sumit Mukherjee107.2314.969.5615.2314.3918.37413.781015.2315.7513.127.9513.4514.686.55204.2511194.2510.5
15Keyzad Anklesaria - Debabrata Majumder1013.512.059.1414.75.045.0413.451014.6813.7811.6713.1212.4218.21414.96195.6912185.6911.5
16Gopinath Manna - Shambhu Nath Ghosh15.54.256.887.2313.11014.681613.457.9512.051.17102.698.731611.67171.379161.378.5
17Joy Narayan Roy - Sukanta Das9.148.331.79106.8810.861.6314.3912.0512.0514.097.5813.452.131.796.228.73141.116.5131.116
0

Leave a Reply