BCBA April Weekend Special _ Gold

Gold Section – Round 3 Draw

Table Team Name Team Name Home Team Phone Away Team Phone
1 5 K Klan 7 Potluris Marianne Karmarkar 9820843992 R Chandra Mohan 8639805245
2 33 Pradeep 31 Samadhan Purple Rajendra Sirohia 9830501284 Avijit Sarkar 9773276528
3 19 Ambit 17 RIMA Vasanti 9987926115 Arvind 9322305064
4 1 Samadhan Violet 11 Unpredictables Jenish Shah 9833124724 Debi Acharya 9777575713
5 22 Five Diamonds 25 Atanu Bholanath Dash 9583426644 Anirban Sasmal 7980092845
6 14 Algebra 18 Tasher Desh Makarand 9850520992 Saumitra Basu 9903219948
7 27 Frenemies 13 AVENGERS Aniruddha Sanzgiri 9819267457 Dr. Sumit Bhaumik 9831116261
8 20 Bridgedoctors 23 Nest Inn Dr. Parimal Shah 9969054695 Vijayraghavan 9840886186
9 32 Hemant Jalan 3 Amol Sayantan Kushari 9051830492 Amol Deshmukh 9869356937
10 2 Biddyutt 26 I-Doctors Biddyutt Bhattacharya 8777817512 Anant Somani 9820028634
11 34 Cogito 9 Rampage Vivek Bhand 9920760588 Arun Bapat 9821220090
12 24 DG Blue 30 Aristos Sampath Shrinivasan 8007570456 Ajit Saldanha 9886019000
13 6 ABC 21 Vaibhav Rajib Roy 8433500785 Arvinds 9820991335
14 36 Bindiya Chamkegi 16 God contract Koushik Mukherjee 9739801280 Prosenjit manna 8013713538
15 35 Arun Jain 15 Six Spade Joyjit Sensarma 9810855336 S R Dutta (Chandan) 9903407320
16 4 Amanora 29 Lucknow Blues Ravindran V 9867695316 Shantanu Rastogi 9452903526
17 28 Steel Blues 10 MIX BAG Laxmidhar 8197314547 D N SINHA 9435715052
18 12 Reliables 8 Sggirls Radharishnan S 9884086978 Ritu Khanna +6590010291
0

Leave a Reply