Lockdown Battle V _ Roster

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
dhampur Ashok Subhash KRV Swarnendu Bhabesh Shambhoo
solaris Badal Bardhan Kachchu Chandumuk Sukamal Subrato Babla Aloke Sadhu
poddar Dipak Jitu Anal Rajesh Raju Ajay Sunit Ariz
rampage Manish Dhakras Animesh Srini Keyzad Uttam Kaushik Gulavani
shree cement Ravi Kista RV A Srini NK drkvas Arun Manna
Pradeep Pradeep Sarkarsuk Rajendra Panja Inu Goutam Pijush Sadhukhan
bagaria Ajay Prasun Manik Shankar Subir Todi
bridgeduniya Hemant Ashish Pritish Sayantan KBendre Jaggy Thak
0

Leave a Reply